Biopaliwo

Za całą historię rozwoju energetyki i ciepłownictwa były niejednokrotne próby wykorzystać rozmaite palne odpady papierniczo-celulozowej, drzewnej produkcji, gospodarki  rolnej dla zabezpieczenia cieplną energią różnych branż życia. Działy(i nie bezskuteczne) się próby racjonalnie spalać, na przykład  opiłek, korę, gałęzi, słomę podobne do tego, które zabezpieczały energią elektryczną i ciepłem mieszkańców i produkcyjne cechy, a tak samo różne mechanizmy. Przy czym czasami wdawało się pokryć więcej połowy potrzeby przedsiębiorstwa w cieple albo nawet w energii(reszta - kamienny węgiel) elektrycznej.

Lecz, szedł czas, zmieniały się ekonomiczne warunki, na rynek wychodziło coraz więcej i więcej taniejące paliwo naftowe i gazowe, pojawiało się coraz więcej i więcej elektrogenerujących potęg. Wprowadzały się do ustroju duże hydro - i atomowe elektrownie. Koszt energii elektrycznej obniżał się. Toż przy przerobie drewna, wyrobie papieru, a tak samo w gospodarce rolnej stanęła pojawiać się znaczna ilość nie używanych odpadów, które dość często prosto się spalały.

Całe powyżej wspomniane- krótki przegląd drugiej połowy ubiegłego stulecia...

W nasze że dni, kiedy ceny na nośniki energetyczne i energii cieplną popytu masowego znacznie urosły, sytuacja gruntownie zmieniła się. Koszt własny produkcji ciepła gwałtownie zrósł, a nieodnawialne jej źródła znacznie skracały się. Nastał czas wspomnieć o już trybem zapomnianych rodzajach paliwa. Właśnie dlatego do ostatnich dziesięciu lat w przemysłowy rozwiniętych krajach stanęły pojawiać się oryginalne opracowania po przygotowywaniu i użyciu alternatywnego biopaliwa, a także udane i dochodowe biznes-proekty po ich przesuwaniu do konsumentów.

Jedna z przykładów realizacji takich projektów jest działalność naszej kompanii na tym młodym rynku. Za trzy lata pracy kompania Green West Industrial znalazła dużą ilość stałych partnerów w różnych krajach Europy, a mianowicie w Polsce, Niemczach, Danii, Włoszech, Czechach, Austrii. O pewności i obopólnie korzystnej takiego partnerstwa świadczy, na przykład, rosnąca objętość realizacji brykietów i pelet z drewna, łupiny słonecznika i słomy(miesięczny wskaźnik  w 2013 roku dosięgł poziomu  4 tys. ton. ).

Z optymizmem patrzymy do przyszłości, ponieważ popyt na rynku światowym na pelety i brykiety z drewna(jakośći pobutowej i przemysłowej)stale się zwiększa. Badania marketingowe mówią o tym, że wkrótce należy czekać znaczny skok spożywczego popytu, który będzie przekraczał istniejące na dany moment propozycje od producentów. Nie zadziwiająco, oprócz zmniejszenia ryzyka eksplozji, pożarów, upływy przy przewozach podobne do tego, oferowana przez nas produkcja ma istotne przewagi, na których bazuje się celowość  jej użycia :

Rodzaj paliwa

Kaloryczność

MJ/kg

%

siarka

%

zolność

Dwutlenek węgla gaz
kg/Gj

Węgiel kamienny

15 - 25

1-3

10 - 35

60

Paliwo ruchowe

42,5

0,2

1

78

Mazut

42

1,2

1,5

78

Drzazga drzewna

10

0

2

0

Granule (pelety,brykiety) drzewne

17,5

0,1

1

0

Granule torfowe (pelety,brykiety)

10

0

20

70

Granule (pelety,brykiety) ze słomu

14,5

0,2

4

0

Gaz przyrodniczy

35 – 38 MJ/m3

0

0

57

 

Wszystkie wymienione powyżej jakości przekonujący udowadniają, że drzewne pelety i brykiety mają dużą konkurencyjność w stosunku do innych rodzajów paliwa.

Toż ilość naszych nabywców z różnych krajów Europy stale rośnie. Będziemy się cieszyli widzieć i Was wśród naszych stałych partnerów.