Biopalivo : historie, výhody, možností a cesta realizace...

V celé historii vývoje energie a topení bylo mnoho pokusů pro použítí různých druhů spalovacích odpadků z celulózo-papírových a dřevoobráběcí výrob a zemědělství.Pro zabezpečení tepelné energie v různých oblastech života. Byli provedeny pokusy pro dosažení recionálniho spalování a měli dobré výsledky  například piliny, kůra, větve, sláma a podobně, které zabezpečovali výrobu elektrické energie a tepla pro obyvatele a výrobní prostory stejně jako provoz různých strojů a zařízení. Přitom tom se mnohokrát podařilo pokrýt více než z poloviny spotřebu podniku teplem nebo  elektrické energie (jiné - černé uhlí).

Ale časem se ekonomické podmínky začali měnit, na trh se dostávaly více a více levnější paliva,ropa a plyn,začali se množit kapacity pro výrobu elektřiny. Byly uvedeny do provozu velké vodní a jaderné elektrárny. Náklady na elektřinu se začali snižovat . Došlo k tomu, že se stal nerentabilním provoz parních kotlů které pracovali na principu spracování pilin a jiných odpadů. V průběhu zpracováni dřeva, výroby papíru a taky v zemědělství vznikalo velké množství nepoužitých odpadů, které se   často bez užitku spalovali.

Vše výše uvedené - stručný přehled uplynulého půl století ...

Dnes, kdy ceny na elektrickou a tepelnou energii a výrazně vzrostla poptávka, se situace radikálně změnila. Náklady na výrobu tepla dramaticky zvýšili, a zásoby neobnovitelných zdrojů se výrazně snížily. Přišel čas vzpomenout na již poněkud zapomenuté alternativní druhy paliva. Právě pro to v posledních deseti letech v průmyslově vyspělých zemích stále vznikají originalní rozpracování pro přípravu a použití alternativního biopaliva ,také fungující a ziskové podnikatelské projekty pro jech použití.

Jedním z příkladů realizace takových projektů je činnost naší společnosti na tomto poměrně mladém trhu.Během tří let činnosti společnosti Green West Industrial získala velké množství stálých partnerů v různých zemích Evropy. Zejména v Polsku, Německu, Dánsku, Itálii, České republice, Rakousku. O spolehlivosti a úspěšnosti je také spolupráce která ukazuje rostoucí objem realizovaných dodávek dřevních briket a pelet. (měsíční průměr v roce 2013 dosáhl úrovně 4 tuny).

Optimisticky vidime svojí budoucnost protože poptávka na světovém trhu po dřevných peletách a briketách (pro domácnosti a průmyslové využití) se stále zvyšuje.  Marketingový výzkum svědčí o tom že máme čekat významný skok ve spotřebitelské poptávce, který bude převyšovat nabídku od výrobců. Není divu, protože kromě snížení rizika exploze, požáru, ztráty při přepravě, a podobně, produkt nabízí značné výhody,  které dokazuje vhodnost jeho použití

 

Druh paliva

Výhřevnost MJ / kg

% síra

% popel

Oxid uhličitý
kg / GJ

Uhlí

15 - 25

1-3

10 - 35

60

Motorove palivo

42,5

0,2

1

78

Topný olej

42

1,2

1,5

78

Dřevní štěpka

10

0

2

0

Dřevěné pelety a brikety

17,5

0,1

1

0

Rašelinove palety a brikety

10

0

20

70

Palety a brikety ze slamy

14,5

0,2

4

0

Zemní plyn

35 – 38  MJ / m3

0

0

57

 

 

Všechny tyto vlastnosti dokazují jednoznačně, že dřevěné pelety a brikety mají obrovskou konkurenceschopnost s ostatními druhy paliv.

Proto počet našich zákazníků z různých evropských zemí roste. Velice rádi Vás zařadíme mezi naše obchodní partnery.