Warunkach dostawy:

Nasza kompania proponuje  pracować na różnych warunkach dostawy:

1) FCA - Free Carrier - Franko przewoźnik

Sprzedawca dostarczy ładunek, który przeszedł celnicze oczyszczenie, oznaczonemu nabywcą przewoźnikowi do nazwanego miejsca dostawy. Jeśli dostarczenie odbywa się w pomieszczeniu sprzedawcy to sprzedawca ponosi odpowiedzialność za ładowanie. Jeśli że dostarczenie odbywa się gdzie indziej, sprzedawca za załadowanie towaru odpowiedzialności nie niesie.

2) EXW - Ex Works - Franko zakład

Sprzedawca pełni swoje obowiązki względem dostarczenia, kiedy on przekazuje towar do rozporządzenia nabywców na swojej produkcji(zakładzie, fabryce, magazynie ). Sprzedawca nie odpowiada za ładowanie towaru do pojazdu które nadaje nabywca, a także za celnicze oczyszczenie towaru dla wwozu, jeśli nie uwarunkowano po innym, nabywca doznaje wszystkie straty i kreski, związane z przewozem towaru od przedsiębiorstwa sprzedawcy do miejsca przepisania. Więc, ten sposób przewozu obdarza sprzedawcy minimalnymi obowiązkami.

3) DAP - Delivered at Place - Dostarczenie w miejscu przepisania

Termin DAP(dostarczenie w miejscu przepisania) jest ogólny stan, przy którym ważnie dokładnie wskazać miejsce przepisania. Termin DAP zamienia  sobą trzy terminy DAF, DES, DDU, i przewiduje że towar nadaje się nabywcy już przygotowanym do rozładowania(w naszych warunkach dla przeładunku pod kontrolą celniczą).

4) DDP - Delivered Duty Paid - Dostarczenie z opłatą cła

Dostarczenie z opłatą cła oznacza że sprzedawca uważa się tym, kto pełnił swoje obowiązki z momentu nadania towaru w uwarunkowanym punkcie w kraju wwozu. Sprzedawca niesie wszystkie kreski i koszty, związane z wwozem towaru, włączając opłatę podatków, cła i innych zebrań, które są przy wwozie towaru. Termin "Dostarczenie z opłatą cła" dopuszcza maksymalne obowiązki sprzedawcy.

Ten termin nie może wykorzystywać się, jeśli sprzedawca prosto czy pośrednio nie może zabezpieczyć otrzymanie importowanej licencji.

Jeśli między stronami uwarunkowano, że na nabywcę polegają obowiązki po celniczym oczyszczeniu towaru, co wwozi się i opłatę odpowiednich ceł, trzeba stosować termin DDU.

Jeśli między stronami umówiono że opłata niektórych związanych z wwozem kosztów(na przykład VAT, podatek na dodany koszt), polega na sprzedawcę, to to musi być prosto wskazano przez dodanie odpowiednich słów "Dostarczenie z opłatą

 

Również macie możliwość zabierać towar własnym transportem z magazynów w Polsce i Ukrainie. Dla tego należy zawczasu zrobić zamówienie i uściślić datę przyjścia Waszego auta na magazyn. Rezerwacja towaru odbywa się po zaliczeniu środków pieniężnych na nasz rozliczeniowy rachunek. Towar jest przygotowany do ładowania przez pięćiu dni z momentu zaliczenia środków pieniężnych na nasz rozliczeniowy rachunek. Przechowywanie opłacanego nabywcą towaru  na magazynie w ciągu 7 dni z momentu jego gotowości -bezpłatnie. Każdy późniejszy dzień - płatny(1€/t dzień).