Dodáci podminky

Naše společnost nabízí spolupráci  v různých dodacích podminkách:

 

FCA  Free Carrier – vyplaceně dopravci (ujednané místo)

Prodávající splní svou povinnost dodání, jakmile dá zboží celně odbavené pro vývoz k dispozici dopravci jmenovanému kupujícím na sjednaném místě. Zvolené místo dodání je rozhodující pro určení odpovědnosti za nakládku a vykládku zboží v ujednaném místě. Pokud dochází k dodávce v objektu prodávajícího, je prodávající odpovědný za provedení nakládky, pokud k dodávce dochází v jakémkoliv jiném místě, prodávající není odpovědný za vykládku zboží.

EXW  Ex Works–  ze závodu (ujednané místo)

Prodávající splní svou povinnost dodání, jakmile dá zboží k dispozici kupujícímu ve svém závodě (např. v podniku, továrně, skladišti, atd.). Zvláště není odpovědný za nakládku zboží na dopravní prostředek obstaraný kupujícím, ani za proclení zboží ve vývozu.

Tato doložka stanoví, že náklady i rizika spojená s dodávkou zboží přecházejí na kupujícího v závodě dodavatele, a to okamžitě, je-li zboží připraveno kupujícímu k odebrání. Po převzetí tak splní prodávající svoji povinnost, ostatní náklady a výlohy dopravy do místa určení již obstarává kupující.

DAP – DeliveredatPlace– s dodáním v místě určení, znamená, že prodá vající splní dodání, k vykládce v místě určení. Doložka DAP v sobě sloučila dřívější doložky DAF, DES a DDU, které se lišily pouze v místě dodání. Prodávající hradí náklady přepravy zboží na sjednané místo s výjimkou nákladů za proclení zboží. DAP pravidlo vyžaduje, aby prodávající proclil zboží ve vývozu, pokud to přichází v úvahu. Avšak prodávající nemá žádnou povinnost proclít zboží v dovozu a hradit jakékoliv poplatky a provést celní odbavení v dovozu.

DDP –Delivered Duty Paid – s dodáním clo placeno, znamená, že prodávající splní dodání, jakmile dá zboží k dispozici kupujícímu, celně odbavené pro dovoz na příchozím dopravním prostředku připravené k vykládce ve sjednaném místě určení. Prodávající nese veškeré náklady a riziko spojené s dodáním zboží do tohoto místa a má povinnost celně odbavit zboží nejen pro vývoz, ale i pro dovoz a uhradit clo jak pro vývoz, tak i dovoz včetně provedení příslušných celních odbavení. Pravidlo DDP představuje maximální povinnosti pro prodávajícího.

Pokud se strany dohodly, že úhrada některých nákladů spojených s dovozem (např. DPH, daň z přidané hodnoty) uložené na prodávajícího, mělo by to být jasně uvedeno přidáním vhodného slova "s dodáním clo placeno, bez placení DPH, (Dohodnuté v místě určení).
Tento termín může být použit nezávisle na způsobu dopravy zboží.

 

Máte také možnost odebrat zboží vlastní dopravu ze skladů v Polsku a na Ukrajině. Je třeba předem provést rezervaci a upřesnit datum příjezdu Vašeho dopravního prostředku  do skladu. Rezervace produktu nastane po převedení peněžních prostředků na náš účet. Tento produkt je možné odebrat v průběhu pěti pracovních dnů ode dne připsání peněžních prostředků na náš účet. Průběhem 7 dnů připravené zboží může se sladovat (chránit) na skladě zdarma. Každý následující den - za poplatek (1 € / t za den).