Brykiet NESTRO Big - Bag(drzewny)

Charhkterystyki

 

Zolność 

1,3-1,4% kk

Kaloryczność 

16,6 Gj/t 

 Rozmiar brykietu

5,3-6 cm 

Color 

jasny/ćiemny