Brykiet P&K, fasowany

Charhkterystyki

 

Zolność 

0,5-1% 

Kaloryczność 

około 20 MJ/kg

 Rozmiar brykietu

30 cm; diameter: 5/7cm 

Color 

dark brown