Brykiet RUF choina fasowany

Charhkterystyki

 

Zolność 

0,4-0,8% 

Kaloryczność 

17-18 MJ/kg

 Rozmiar brykietu

150*60*90 

Color 

jasny