Pelet 6mm Big - Bag( jakość-byt.)

Charhkterystyki

 

Zolność 

0,7-1% 

Kaloryczność 

od 17 Gj/t 

 Diametr pelety

6 mm 

Color 

brunatno światły