Pelet 8mm Big - Bag( jakość-byt)

Charhkterystyki

 

Zolność 

0,7-1% 

Kaloryczność 

od 17 Gj/t 

 Diametr pelety

8 mm 

Color 

brunatno światły